Codis de diagnòstic dels SSC

  1. Códigos de diagnóstico para SQM, SFC y FM en la CIE-MC España):

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigos-cie-en-espana-para-sqm-sfc-fm.html

  1. Códigos de diagnóstico para EHS en la CIE-MC (España – propuesta del SISS):

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html

  1. Países cuyos sistemas sanitarios reconocen la SQM y sus códigos:

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html

 

Documents facilitats per la María José Moya Villén
Documentalista. Servicio de Información sobre Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental “Mi Estrella de Mar

Ponències II Jornada de malalties mediambientals. 2015

II Jornada de treball sobre Malalties mediambientals
Fibromiàlgia, SQM, Sensibilitat electromagnètica, Fatiga crònica

20 de novembre de 2015 a les 10 del matí
Auditori del Col·lectiu Ronda (Sant Pere més Alt 50 BCN)

Intervencions

Organització: CAPS: Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris

Col·laboració: APQUIRA; ACAF; ENSALUT; COL.LECTIU RONDA, ASCSFCEM,Plataforma Familiars FM-SFC