AVIS D’OBRES A LA CIUTAT de BARCELONA

L’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un Servei d’Informació d’Obres que, mitjançant un cercador, permet localitzar en el plànol la ubicació i tipus d’obres que s’estan fent a la ciutat, i consultar les dades bàsiques de les actuacions urbanístiques en equipaments i vivenda, espai públic, infraestructures del transport, serveis urbans, grans projectes de ciutat i altres.

S’hi pot accedir des del seguent enllaç: http://w20.bcn.cat/web_obres_map/obras_ca.aspx#x=27601.01&y=83987.71&z=0&c=O101O102O103O104O105&w=506&h=496&i=ca, preferentment amb els navegadors Microsoft Explorer o Google Chrome.

(Informació aportada per l’Anna  Font )

Tractaments fitosanitaris als Jardins del Palau Robert:

Segons comunica la Direcció General de Difusió, s’hi fan tractaments fitosanitaris periòdics per combatre la plaga del morrut de les palmeres, amb la tècnica d’inundació de la capçada.

En aquests moments s’utilitzen els productes:

. ALIAL (Nº de registre fitosanitari 24.207): fungicida

. CHAS 48 (Nº de registre fitosanitari 21.545): insecticida

. CONFIDENTE 20 LS (Nº de registre fitosanitari 24.233): insecticida.

Els tractaments es realitzen entre les 07:00 i les 16:00 hores.

Calendari d’actuacions previstes durant el 2017:

21 de febrer

19 d’abril

4 de juliol

8 de setembre

29 de novembre

En cas de canvis en les dates previstes (a causa de la meteorologia, avaries tècniques…) o de productes (per raons legislatives, fi de la data d’autorització…), s’anunciarà oportunament al web del Palau Robert, i a través d’aquest Blog.

(Informació aportada per l’Anna Font)

AVISOS FITOSANITARIS DE L’AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) incorpora al seu web, des de març de 2017, una secció d’Avisos Fitosanitaris amb informació sobre la gestió de la vegetació en la Xarxa dels Parcs Metropolitans, el calendari de tractaments fitosanitaris i la possibilitat de donar-se d’alta a un butlletí de notificacions per rebre actualitzacions de la pàgina per correu electrònic. L’AMB gestiona quatre parcs a Barcelona ciutat i 43 parcs més en 28 poblacions metropolitanes.

Enllaç a la notícia: http://www.amb.cat/ca/web/territori/actualitat/noticies/detall/-/noticia/avisos-fitosanitaris/6234802/11656

Enllaç al calendari (simplificat i ampliat): http://www.amb.cat/web/11656/368

Enllaç per donar-se d’alta al butlletí de notificacions d’avisos fitosanitaris: http://solucions.amb.cat/pres_push/AppJava/subscribeTokenAction.do?butlleti=381584&chlang=ca_ES

Enllaç per consultar els parcs i municipis http://www.amb.cat/web/territori/espai-public/parcs/consulta-de-parcs

(Informació aportada per l’Anna Font)

QUALITAT DE L’ AIRE A LA CIUTAT DE BARCELONA

Qualitat de l’aire a la ciutat

En el web de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de L’Ajuntament de Barcelona es pot consultar l’Índex de Qualitat de l’Aire, que conté els valors actuals de diòxid de nitrògen (NO2), ozó (O3) i partícules en suspensió (PM10), i les previsions per a demà i demà passat. També ofereix informació ambiental i sanitària, així com mesures municipals i accions ciutadanes per reduir la contaminació atmosfèrica: http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/

Avisos tractaments fitosanitaris Ajuntament BCN i Diputació Barcelona

La vegetació pública de Barcelona ciutat és gestionada per diferents  organismes, entre els quals es troben l’Ajuntament i la Diputació.

L’ Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, des de l’octubre del 2014, penja al web municipal la previsió mensual per districtes dels tractaments fitosanitaris, la qual es pot consultar al següent enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/tractament-de-plagues-i-malalties/informacio-al-ciutada

La previsió inicial de tractaments fitosanitaris pot variar a causa de l’evolució de les plagues, la meteorologia o altres raons. Per estar al corrent de les últimes modificacions, cal consultar la data d’actualització a la part superior dreta del document de cada mes.

 

La Unitat de Paisatgisme de la Diputació de Barcelona ha incorporat a la seva pàgina web, des del mes de gener de 2017, un apartat sobre els tractaments fitosanitaris a aplicar en els recintes que gestiona a la ciutat. Es pot consultar la informació a https://www.diba.cat/web/recintes/actuacions i, a més a més, emplenant el formulari que apareix al web, es poden rebre alertes de properes actuacions fitosanitàries per correu electrònic.

(informació aportada per l’Anna Font .febrer 2017)

Codis de diagnòstic dels SSC

  1. Códigos de diagnóstico para SQM, SFC y FM en la CIE-MC España):

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigos-cie-en-espana-para-sqm-sfc-fm.html

  1. Códigos de diagnóstico para EHS en la CIE-MC (España – propuesta del SISS):

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html

  1. Países cuyos sistemas sanitarios reconocen la SQM y sus códigos:

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html

 

Documents facilitats per la María José Moya Villén
Documentalista. Servicio de Información sobre Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental “Mi Estrella de Mar

Ponències II Jornada de malalties mediambientals. 2015

II Jornada de treball sobre Malalties mediambientals
Fibromiàlgia, SQM, Sensibilitat electromagnètica, Fatiga crònica

20 de novembre de 2015 a les 10 del matí
Auditori del Col·lectiu Ronda (Sant Pere més Alt 50 BCN)

Intervencions

Organització: CAPS: Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris

Col·laboració: APQUIRA; ACAF; ENSALUT; COL.LECTIU RONDA, ASCSFCEM,Plataforma Familiars FM-SFC