Avisos tractaments fitosanitaris Ajuntament BCN i Diputació Barcelona

La vegetació pública de Barcelona ciutat és gestionada per diferents  organismes, entre els quals es troben l’Ajuntament i la Diputació.

L’ Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, des de l’octubre del 2014, penja al web municipal la previsió mensual per districtes dels tractaments fitosanitaris, la qual es pot consultar al següent enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/tractament-de-plagues-i-malalties/informacio-al-ciutada

La previsió inicial de tractaments fitosanitaris pot variar a causa de l’evolució de les plagues, la meteorologia o altres raons. Per estar al corrent de les últimes modificacions, cal consultar la data d’actualització a la part superior dreta del document de cada mes.

 

La Unitat de Paisatgisme de la Diputació de Barcelona ha incorporat a la seva pàgina web, des del mes de gener de 2017, un apartat sobre els tractaments fitosanitaris a aplicar en els recintes que gestiona a la ciutat. Es pot consultar la informació a https://www.diba.cat/web/recintes/actuacions i, a més a més, emplenant el formulari que apareix al web, es poden rebre alertes de properes actuacions fitosanitàries per correu electrònic.

(informació aportada per l’Anna Font .febrer 2017)

Codis de diagnòstic dels SSC

  1. Códigos de diagnóstico para SQM, SFC y FM en la CIE-MC España):

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigos-cie-en-espana-para-sqm-sfc-fm.html

  1. Códigos de diagnóstico para EHS en la CIE-MC (España – propuesta del SISS):

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/12/codigo-cie-en-espana-para-ehs-propuesta.html

  1. Países cuyos sistemas sanitarios reconocen la SQM y sus códigos:

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2014/09/informe-sobre-sqm-por-pnl-en-el-congreso.html

 

Documents facilitats per la María José Moya Villén
Documentalista. Servicio de Información sobre Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental “Mi Estrella de Mar

Ponències II Jornada de malalties mediambientals. 2015

II Jornada de treball sobre Malalties mediambientals
Fibromiàlgia, SQM, Sensibilitat electromagnètica, Fatiga crònica

20 de novembre de 2015 a les 10 del matí
Auditori del Col·lectiu Ronda (Sant Pere més Alt 50 BCN)

Intervencions

Organització: CAPS: Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris

Col·laboració: APQUIRA; ACAF; ENSALUT; COL.LECTIU RONDA, ASCSFCEM,Plataforma Familiars FM-SFC